Instemmingsdecreet verdrag betreffende de stabiliteit, de coërdinatie en het bestuur in de economische en monetaire unie.
Inhoud

Het verdrag betreft het versterken van de economische pijler van de EMU door de budgettaire discipline aan te moedigen, de coërdinatie van het economisch beleid te versterken en om het bestuur in de eurozone te verbeteren

Algemene informatie

Minister:

Minister: 
Minister-president en minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

Beleidsdomein:

Beleidsbrief 2011-2012:

Beleidscyclus:

Status van het initiatief:

Programma Vlaamse Overheid :

Oorsprong:

Betrokken regelgeving: 
Nieuwe regelgeving
Contactpersonen: 
willem.vuylsteke@vlaanderen.be

Doelgroepen:

Beleidscoördinatie

Ria:

Al:

Joker:

Samenwerking binnen VO - ministers:

Samenwerking binnen VO: vrij veld: 
-

Samenwerking binnen VO - beleidsdomeinen:

Samenwerking buiten VO:

Samenwerking buiten VO: 
FOD Buitenlandse Zaken, FOD Financiën
Stand van zaken en verdere planning
Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering: 
17/02/2012
1ste principiële goedkeuring 2de principiële goedkeuring Definitieve goedkeuring Parlementaire behandeling Bekrachtiging Vlaamse Regering Publicatie in staatsblad
niet ingevuld niet ingevuld niet ingevuld niet ingevuld niet ingevuld
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...): 
niet ingevuld
Inwerkingstreding: 
niet ingevuld
Andere: 
niet ingevuld